Aanmelden nieuwe leden

Vertrouwenspersoon

Scouting Don Garcia Moreno vindt het belangrijk dat (jeugd)leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een sociaal veilige groep.

Je wilt het niet, maar soms krijgt een Scoutinggroep toch te maken met grensoverschrijdend gedrag,
intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie.
Met wie kan je dan praten?
Onze vertrouwenspersoon Wil van Gils - 06-818600394 - wilvangils@scoutingdongarciamoreno.nl

© 2008 Copyright Scouting Don Garcia Moreno Oost West en Middelbeers