Aanmelden nieuwe leden

Contributie

Om onze vereniging draaiende te houden en onze lezen en leiding van al het (noodzakelijke) goed te voorzien, vragen wij contributie. Deze contributie komt bijna geheel ten goede aan de desbetreffende speltak. Een klein gedeelte wordt afgedragen aan Scouting Nederland. Dit overkoepelend orgaan draagt zorg voor de verzekering, Scouting Magazine e.d.

De contributie is inclusief kampgeld en in principe voor alle ander activiteiten. De contributie zal in 2 termijnen geïncasseerd worden, de eerste termijn is medio januari en de tweede termijn medio april. Heb u geen machtiging voor automatisch incasso ondertekend, dan ontvangt u medio november een nota welke 10,- verhoogd is. (i.v.m. administratieve kosten) en inééns betaald moet worden.

Wilt u als nog een automatisch incasso invullen, dan kunt u deze hier downloaden. Daarna invullen en mailen naar contributie@scoutingdongarciamoreno.nl

Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u een e mail sturen
contributie@scoutingdongarciamoreno.nl

© 2008 Copyright Scouting Don Garcia Moreno Oost West en Middelbeers