Uniformen

Scouting onderscheidt zich nog steeds als één van de weinige huidige jeugdgroepen door middel van een uniform (Wij zijn ons bewust dat hier voorstanders en tegenstanders van zijn). Als één van de belangrijkste redenen hiervoor geldt, de wereldwijde herkenbaarheid als scoutinglid. Een andere maar ook belangrijke reden is dat door het uniform iedereen gelijk is en we niet alleen als een groep optreden, maar ook daadwerkelijk een groep zijn.

Bij onze scouting hebben alle groepen een (donker) blauwe broek. We hebben er voor gekozen om de keuze vrij te laten of je een gewone blauwe (spijker)broek draagt, of een al dan niet zelf gemaakte, dan wel gekochte, originele scoutingbroek.
De groepen worden onderling onderscheiden door middel van de kleur van de blouse. Deze is per leeftijdsgroep als volgt ingedeeld:

- De Bevers hebben een rode blouse; 
- De Welpen vrijdag en Welpen gemengd hebben een groene blouse; 
- De Scouts hebben een beige blouse; 
- De Explorers hebben een brique blouse.

De das, dasring, blouse en broek dienen zelf aangeschaft te worden. De das kan via de eigen speltakleiding aangeschaft worden. Alle andere scoutingkleding is verkrijgbaar bij de ScoutShop.
Onderscheidingen en herkenningstekens dienen bevestigd te worden op de volgende vaste plaatsen:

Onderscheidingen kunnen verstrekt worden bij installatie en verdiend worden door allerlei opdrachten te voltooien. Tevens kunnen er nog, afhankelijk van de speltak, speciale insignes c.q. onderscheidingen worden uitgereikt.

Logboeken

Een logboek is een boek met gegevens uit vorige speltak draai-avonden. In zo'n logboek is dan meestal wekelijks door de leden zelf een verhaaltje geschreven, al dan niet voorzien van een tekening, waaruit blijkt wat die groep toen voor een activiteit heeft gedaan.

De logboeken van dit moment lijken wel niet zo interessant, maar ze worden dat over enige jaren zeer zeker, vanwege de veranderingen in spelsoorten in de loop der jaren. Dit kunnen wij nu al goed zien in de oude, bewaarde logboeken, welke regelmatig ter inzage liggen als wij op een braderie aanwezig zijn, of zelf één of andere activiteit organiseren, als een open dag o.i.d.
Verschillende speltakken hebben gelukkig in het verleden al een logboek bijgehouden

Contributie

Om onze vereniging draaiende te houden en onze lezen en leiding van al het (noodzakelijke) goed te voorzien, vragen wij contributie. Deze contributie komt bijna geheel ten goede aan de desbetreffende speltak. Een klein gedeelte wordt afgedragen aan Scouting Nederland. Dit overkoepelend orgaan draagt zorg voor de verzekering, Scouting Magazine e.d.

De contributie is inclusief kampgeld en in principe voor alle ander activiteiten. De contributie zal in 2 termijnen geïncasseerd worden, de eerste termijn is medio januari en de tweede termijn medio april. Heb u geen machtiging voor automatisch incasso ondertekend, dan ontvangt u medio november een nota welke 10,- verhoogd is. (i.v.m. administratieve kosten) en inééns betaald moet worden.

Wilt u als nog een automatisch incasso invullen, dan kunt u deze hier downloaden.
Daarna invullen en mailen naar contributie@scoutingdongarciamoreno.nl

Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u een e mail sturen
contributie@scoutingdongarciamoreno.nl

Persoonlijk Formulier

Elk jeugdlid krijgt een persoonlijk formulier mee naar huis. Deze dient compleet ingevuld terugbezorgd te worden aan de desbetreffende speltak. Op dit formulier staat allerlei belangrijke informatie welke van belang kan zijn gedurende het draaien, weekend en of kamp.

Men moet hier denken aan informatie over:
• Ziekenfonds en huisarts
• Wie op welk telefoonnummer te bereiken is (in geval van nood)
• Medicijngebruik
• Eventuele allergieën
• Zwemdiploma ect. ect.

Dit formulier zal in het begin van het seizoen verstrekt worden en gedurende het jaar beheerd worden door de speltakleiding. Dit is alleen om zoveel mogelijk problemen te voorkomen, want een ongeluk(je) proberen we zoveel mogelijk te voorkomen maar uitsluiten kunnen we het helaas niet.

Geef eventuele wijzigingen die zich tijdens het scoutingjaar voordoen door aan de speltakleiding. Adreswijzigingen en/of e-mailadres niet alleen aan de speltakleiding maar ook aan de ledenadministratie (adressen staan achterin het boekje vermeld)

Schoonmaken en schoonhouden van de Blokhut

De blokhut van Scouting de Beerzen ligt op een unieke locatie midden in het bos. De bosrijke omgeving en een intensief gebruik door alle speltakken zorgt ervoor dat de blokhut snel vies wordt.

Iedere ouder waarvan hun kind op de Scouting zit is ingedeeld op de poetslijst om de blokhut schoon te maken of schoon te houden. Als ieder hier een steentje aan bijdraagt blijft de blokhut schoon en blijft de inzet voor ieder beperkt tot één a twee keer per scoutingjaar. Er draait iedere avond een speltak, dus er kan alleen overdag gepoetst worden. Indien de Blokhut niet in het weekend verhuurt is, kan dit ook op zaterdag. Indien je ingedeeld staat in een week en het komt in die week niet uit; Zelf onderling ruilen mag altijd! Het is de bedoeling dat de drie op dezelfde week ingedeelde personen onderling afspraken maken wanneer er gepoetst gaat worden in de blokhut. De sleutel, het logboek en de schone was dient tijdig te worden overgedragen aan de eerst genoemde van het volgende drietal.

Namens alle speltakken alvast bedankt voor uw medewerking! Voor verdere vragen en/of opmerkingen: Rianne Kolsters.

Stichting

Stichting Scouting Oost-,West- en Middelbeers, groep Don Garcia Moreno, is gevestigd in de blokhut aan de Konijnenberg 2, te Middelbeers. De blokhut draagt de naam “ De Konijnenberg”.

De stichting is volledig verantwoordelijk voor alle financiële transacties van de organisatie. En in die functie houdt zij dan ook toezicht op de financiële administratie van de speltakken. Tevens is de stichting verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de blokhut.

Het stichtingbestuur bestaat uit:
• Vertegenwoordigers van de ouders (3 personen)
• Afgevaardigden van de groepsvereniging.

Vertrouwenspersoon

Scouting Don Garcia Moreno vindt het belangrijk dat (jeugd)leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een sociaal veilige groep.

Je wilt het niet, maar soms krijgt een Scoutinggroep toch te maken met grensoverschrijdend gedrag,
intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie.
Met wie kan je dan praten?
Onze vertrouwenspersoon Wil van Gils - wilvangils@scoutingdongarciamoreno.nl
Het telefoonnummer van Wil van Gils is te vinden in het scoutingboekje.


© 2023-2008 Copyright Scouting Don Garcia Moreno
Oost West en Middelbeers